לפרטים נוספים:

052-3447722

gilad.p@gmail.com

שרותי שמאות מקרקעין
גלעד פאר שמאי מקרקעין מוסמך

הערכת שווי שוק למגוון נכסים כגון: מגורים, משרדים, מסחר, תעשייה, נחלות ועוד...
אומדן היטל השבחה, השגה על חיוב הוועדה המקומית
חוות דעת עבור חברות ציבוריות לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך (IFRS)
אומדן שווי לפני מכירה או רכישה
סקירת מצב תכנוני, מצב משפטי טרם מכירה
תשלומי איזון בין יורשי נכסים, שותפים
אומדן דמי שכירות ראויים
זכויות דייר מוגן
הגשת השגה לרשות מקרקעי ישראל בגין חיובי דמי הסכמה, דמי היתר
תביעות ירידת ערך בגין פגיעה במקרקעין
בדיקת כדאיות כלכלית לפרוייקטים כגון תמ"א 38, פינוי בינוי
שרות מקצועי, איכותי ויעיל.